Webit Investment Network

Колективната интелигентност в инвестициите
в бъдещите Google, Amazon, SpaceX, Apple


WIN МИСИЯ

Мисията ни е да превърнем всеки WIN инвеститор от потребител на новите технологии, в инвеститор в тях; в човек, който печели пари от тяхното развитие и внедряване на световно ниво.

КАК?

WIN предоставя на инвеститорите на БФБ възможност да придобият дялове на ранен етап (растеж) от глобални компании с голям потенциал за ръст.

Компаниите са селектирани от стотици световни професионални инвеститори чрез програмата Founders Games Гранд Финали в Давос.

WIN инвестира при търсена възвръщаемост на инвестиция от 5 до 10 пъти.

WIN има горните, ексклузивни права благодарение на специален договор с Webit.

Последни новини

WIN обявява ежемесечни срещи с инвеститори

20 юни 2024

Световен пробив на CH4 Global, компания от портфолиото на WIN

19 юни 2024

АКЦИЯТА НА WIN НЕ Е ЗА ВСЕКИ!

WIN демократизира инвестициите в глобални, бързо растящи компании, които са внимателно селектирани от стотици професионални инвеститори.

WIN прави възможно за всеки инвеститор на БФБ да придобие собственост в тях на ранен етап и да бъде на правилното място в "хранителната верига" преди техните потенциални IPO.

Акцията WIN е подходяща за дългосрочни инвеститори, които са наясно с инвестиционната стратегия на WN, очакванията за 4-8 години инвестиционен период и 5 до 10 пъти възвращаемост на инвестицията.

Нашите компании

Food
Изрел / Round B
Health
Франция / Round A
New Materials
САЩ / Seed
Media and Entertainment
ОАЕ / Round B
Cleantech & Smart Energy
САЩ / Round B
EdTech
Ирландия / Post Seed

Ko-инвеститори

WIN дава възможност на всеки инвеститор на БФБ да инвестира в някои от най-бързо развиващите се
компании в света при ЕДНИ И СЪЩИ УСЛОВИЯ с едни от най-големите световни инвеститори.

Чрез WIN акционерите ни имат общи инвестиции с редица топ инвеститори, сред които:

DCVC
Rabobank
Cleveland Avenue
Etisalat Ventures
500 Startups
Plug and Play
Dubai Future District Fund
General Mills
ADM Capital
Entrée Capital

и много други.

Какво казват другите за нас

Рич Нюзъм, Изпълнителен директор, инвестиции и главен глобален инвестиционен стратег за Mercer

Mercer е най-големият инвестиционен консултант в световен мащаб, с над 16,4 трилиона долара активи под консултиране и над 420 милиарда долара активи под управление.

Ади Бейтлер, Съосновател и главен изпълнителен директор, Nilus

Цел на Webit

Целта на Webit е инвестиции и подпомагане на едни от най-бързо развиващите се, иновативни, технологични компании в света с цел създаване на устойчиво и желано бъдеще!

Цел на WIN

Целта на WIN е да обедини интересите на хиляди хора от България, като им даде възможност (като акционери на WIN) да печелят от успеха на едни от най-бързо развиващите се иновативни компании от цял свят, притежавайки дялове в тях! Предоставянето на тази възможност за всички наши акционери ни прави единствени и уникални на пазара!

За Founders Games


Индексите на Founders Games - FG6 и FG4 показват, че финалистите за последните 6 години са увеличили привлечения си капитал с 6.9 пъти след като са се представили на Founders games, а финалистите за последните 4 години с 4.5 пъти. Тези числа показват изключителния ръст на компании, които стигат до финалите и са в пъти над стандартите за пазара. Tова е логично предвид факта, че само 5 от 3'500 компании достигат до финала и селекцията се прави от стотици от водещите инвеститори от цял свят.

За 12 години Founders Games се превърна в един от най-големите световни конкурси за иновации и технологии с най-големия текущ награден фонд от $6 милиона. Като правило само компании които имат продукт (MVP), пазарна реализация и предходна инвестиция от поне няколко стотин хиляди щ.д продължават напред в процеса на селекция като преминават през 5 рунда и биват оценявани от жури от стотици инвеститори от цял свят. Международното инвеститорско жури се състои от супер звездни имена, сред които:

Тим Дрейпър

Тим Дрейпър - американски инвеститор и основател на Дрейпър Фишър Юрветсън (DFJ), Дрейпър университет, Draper Venture Network, Draper Associates и Дрейпър Горен Холм. Неговите най-известни инвестиции включват Tesla, SpaceX, Coinbase, Twitter, Skype, RobinHood, AngelList, SolarCity, DocuSign, Ancestry.com, Байду, Hotmail, Focus Media и стотици други. Тим е четвърта генерация инвеститор, като дядо му – ген. Уилям Дрейпър е наричан бащата на венчър индустрията.

Хендрик Брандиср

Хендрик Брандис - съосновател и партньор на Earlybird. С 4 милиарда лева под управление, осем IPO и 30 продажби, Earlybird е един от най-утвърдените и активни фондове за рисков капитал в Европа. Хендрик е член на борда на EVCA (Европейска асоциация за частен капитал и рисков капитал) и бивш председател на Съвета за платформа за рисков капитал EVCA.

Александър Галитски

Александър Галитски – основател на Алмаз капитал с над 1 милиард лева привлечен капитал.

и много други, като кумулативно членовете на журито на Founders Games управляват стотици милиарди и ги инвестират в компании от цял свят.

Критерии за оценка

Критериите, по които се оцяняват компаниите през 5 рунда, включват:

1. Impact factor

Какво влияние би имал успехът на компанията върху постигането на една или повече от 17-те SDG (Цели за Устойчиво Развитие)

2. Uniqness of the idea

до колко идеята е уникална и представлява интелектуална собственост (IP)

3. Team Capacity

има ли екипът опит, успешни предишни проекти и капацитет, за да осъществи проекта

4. Business model, Scalability and Market Adoption

Възприемане на пазара, потенциал за растеж, колко време отнема на пазара да разбере и приеме продукта/услугата), маркетингов подход и успешни истории, бизнес модел и бизнес развитие, ръст на приходите.

5. Funding & Finances

наличие на финанси и ясно планиране на нужните такива за постигане на планираното развитие на продукта/услугата, екип, маркетинг, ръст и адаптация.

6. Leadership and Personal qualities of the team

Водене чрез пример и потенциал да бъдете модел за подражание за други основатели, които да работят за постигане на SDG (Целите за Устойчиво Развитие).

Стойност за инвеститорите на WIN


Влизането като инвеститор в компании от ранга на победителите от Founders Games е изключително трудно, а за повечето хора от България - невъзможно. Не само защото е въпрос на много добри контакти в цял свят, но и защото основателите на тези успешни, бързо растящи компании търсят така наречените “умни пари” или пари от инвеститори с широка мрежа от контакти и световна експозиция, които могат да им помагат да пораснат още по-бързо и да отварят врати за тях в големи корпорации, медии или други инвеститори.

Webit и нашата глобална общност са наложени през годините като такива и именно за това хиляди компании се състезават и желаят участие, както и заявяват готовност да получат инвестиция от членове на журито на Founders Games.

Както можете да видите в тази таблица, няколко месеца (а понякога и седмици) след спечелване на Founders Games съответните стартиращи компании затварят много успешен рунд на финансиране – в много от случаите презаписан (има редица инвеститори, които не успяват да се включат в рунда, защото е достигната горната граница на търсения капитал)

Вижте как един от символите на дигиталната ера, бившия изпълнителен директор/ председател на Google и настоящ председател на комисията по изкуствен интелект на САЩ, Ерик Шмид определя работата на Webit и заявява публично готовността си да подпомага работата на Webit в посока селекция и развитието на най-иновативните компании в света.