Webit Investment Network

Колективната интелигентност в инвестициите в бъдещите Google, Amazon, SpaceX, Apple


ЗА WIN


Уебит Инвестмънт Нетуърк (WIN) е компания, създадена с цел придобиване собственост (дялове) от финалистите на Founders Games.

Това специално право, WIN получава съгласно подписан договор с организатора на световните събития Webit.

Размерът на инвестицията във всяка компания, която прави WIN е между $500'000 и $1,5М, като са възможни и някои по-малки инвестиции.

Собствеността в тези бързо растящи и проверени технологични и иновативни компании от различни държави и в различни сектори носи допълнителна сигурност на инвестицията като я диверсифицира, както по географски признак, така и по индустрии.

Индексите FG4 и FG6 показват че финалистите за последните 4 и 6 години са увеличили привлечения си капитал респективно 4.5 пъти и 6.9 пъти след като са спечелили Founders Games.
(виж информация за финалистите от изданията 2019 / 2021)


Какво правим

Webit Investment Network (WIN) е компания, със специално право да придобива дялове във финалистите (победителите) на едно от най-големите и оспорвани състезания за иновативни и технологични компании в света, създадено и продуцирано от Webit – Founders Games. До 5 финалисти биват избирани от хиляди компании от цял свят.

WIN има право да придобива дялове във финалистите на Founders Games съгласно договор с организатора на световните събития Webit и съгласно правилата на Founders Games. Цялата селекция на Founders Games се прави от стотици инвеститори, които формират глобалната колективна интелигентност на “Игрите за Предприемачи”.

Това прави корпоративното управление на WIN предвидимо, устойчиво и прозрачно за всички инвеститори. WIN прави инвестиции САМО в най-добрите компании (финалистите на Founders Games), които преминават един от най-тежките, задълбочени и прозрачни процеси по проучване и селекция в света и исторически са доказано успешни!

Мисия

Мисията на Webit

Мисията на Webit е инвестиции и подпомагане на едни от най-бързо развиващите се, иновативни, технологични компании в света с цел създаване на устойчиво и желано бъдеще!

Мисията на WIN

Мисията на WIN е да обедини интересите на хиляди хора от България, като им даде възможност (като акционери на WIN) да печелят от успеха на едни от най-бързо развиващите се иновативни компании от цял свят, притежавайки дялове в тях! Предоставянето на тази възможност за всички наши акционери ни прави единствени и уникални на пазара!

За Founders Games


Индексите на Founders Games - FG6 и FG4 показват, че финалистите за последните 6 години са увеличили привлечения си капитал с 6.9 пъти след като са се представили на Founders games, а финалистите за последните 4 години с 4.5 пъти. Тези числа показват изключителния ръст на компании, които стигат до финалите и са в пъти над стандартите за пазара. Tова е логично предвид факта, че само 5 от 3'500 компании достигат до финала и селекцията се прави от стотици от водещите инвеститори от цял свят.

За 12 години Founders Games се превърна в един от най-големите световни конкурси за иновации и технологии с най-големия текущ награден фонд от $6 милиона. Като правило само компании които имат продукт (MVP), пазарна реализация и предходна инвестиция от поне няколко стотин хиляди щ.д продължават напред в процеса на селекция като преминават през 5 рунда и биват оценявани от жури от стотици инвеститори от цял свят. Международното инвеститорско жури се състои от супер звездни имена, сред които:

Тим Дрейпър

Тим Дрейпър - американски инвеститор и основател на Дрейпър Фишър Юрветсън (DFJ), Дрейпър университет, Draper Venture Network, Draper Associates и Дрейпър Горен Холм. Неговите най-известни инвестиции включват Tesla, SpaceX, Coinbase, Twitter, Skype, RobinHood, AngelList, SolarCity, DocuSign, Ancestry.com, Байду, Hotmail, Focus Media и стотици други. Тим е четвърта генерация инвеститор, като дядо му – ген. Уилям Дрейпър е наричан бащата на венчър индустрията.

Хендрик Брандиср

Хендрик Брандис - съосновател и партньор на Earlybird. С 4 милиарда лева под управление, осем IPO и 30 продажби, Earlybird е един от най-утвърдените и активни фондове за рисков капитал в Европа. Хендрик е член на борда на EVCA (Европейска асоциация за частен капитал и рисков капитал) и бивш председател на Съвета за платформа за рисков капитал EVCA.

Александър Галитски

Александър Галитски – основател на Алмаз капитал с над 1 милиард лева привлечен капитал.

и много други, като кумулативно членовете на журито на Founders Games управляват стотици милиарди и ги инвестират в компании от цял свят.

Критерии за оценка

Критериите, по които се оцяняват компаниите през 5 рунда, включват:

1. Impact factor

Какво влияние би имал успехът на компанията върху постигането на една или повече от 17-те SDG (Цели за Устойчиво Развитие)

2. Uniqness of the idea

до колко идеята е уникална и представлява интелектуална собственост (IP)

3. Team Capacity

има ли екипът опит, успешни предишни проекти и капацитет, за да осъществи проекта

4. Business model, Scalability and Market Adoption

Възприемане на пазара, потенциал за растеж, колко време отнема на пазара да разбере и приеме продукта/услугата), маркетингов подход и успешни истории, бизнес модел и бизнес развитие, ръст на приходите.

5. Funding & Finances

наличие на финанси и ясно планиране на нужните такива за постигане на планираното развитие на продукта/услугата, екип, маркетинг, ръст и адаптация.

6. Leadership and Personal qualities of the team

Водене чрез пример и потенциал да бъдете модел за подражание за други основатели, които да работят за постигане на SDG (Целите за Устойчиво Развитие).

Стойност за инвеститорите на WIN


Влизането като инвеститор в компании от ранга на победителите от Founders Games е изключително трудно, а за повечето хора от България - невъзможно. Не само защото е въпрос на много добри контакти в цял свят, но и защото основателите на тези успешни, бързо растящи компании търсят така наречените “умни пари” или пари от инвеститори с широка мрежа от контакти и световна експозиция, които могат да им помагат да пораснат още по-бързо и да отварят врати за тях в големи корпорации, медии или други инвеститори.

Webit и нашата глобална общност са наложени през годините като такива и именно за това хиляди компании се състезават и желаят участие, както и заявяват готовност да получат инвестиция от членове на журито на Founders Games.

Както можете да видите в тази таблица, няколко месеца (а понякога и седмици) след спечелване на Founders Games съответните стартиращи компании затварят много успешен рунд на финансиране – в много от случаите презаписан (има редица инвеститори, които не успяват да се включат в рунда, защото е достигната горната граница на търсения капитал)

Допълнителна информация

Съгласно условията на сключен договор между организатора на Webit и Founders Games и Уебит Инвестмънт Нетуърк (Webit Investment Network), WIN може да упражни правото си да ко-инвестира в победителите, включително в бридж рунд (специален преференциален рунд) или в серия А рунд.

Вижте как един от символите на дигиталната ера, бившия изпълнителен директор/ председател на Google и настоящ председател на комисията по изкуствен интелект на САЩ, Ерик Шмид определя работата на Webit и заявява публично готовността си да подпомага работата на Webit в посока селекция и развитието на най-иновативните компании в света.