Най-добра сделка

При каква оценка на компаниите инвестира WIN?

По силата на договор с Webit, WIN има право да инвестира в компаниите, достигнали до Гранд Финала на Founders Games в Давос. Обикновено тези компании затварят рундове от $5 до $50 милиона щатски долара.

WIN е т.нар. follow-on инвеститор, което означава, че не определя оценката на компанията – това го прави водещият инвеститор. Например, ако даден рунд събира капитал на стойност $29 милиона (както беше случаят с CH4 Global) и два инвеститора общо инвестират над 80% от рунда, те са тези, които поставят цената и условията, като естествено договарят най-добрата сделка за себе си и своите акционери. В този случай, DCVC (управлява над $3 милиарда щ.долара активи) инвестира $14 милиона, докато WIN - само $200 000. Въпреки малката сума на инвестицията, WIN инвестира при същите финансови условия и оценка на DCVC, като също така получи и право на варанти (warrants).

Обикновено follow-on инвеститорите се включват, ако са поканени (допуснати от водещите инвеститори) при равни или по-лоши условия. В случая на WIN, компанията има право на първи отказ (ROFR), предоставено от Webit, и допълнителна гаранция, че WIN получава финансови условия, идентични на тези на водещия инвеститор.

Това осигурява на инвеститорите на WIN най-добрите пазарни условия “най-добра сделка” за инвестиция в дадена компания.

Като допълнителна защита и използвайки правото си на първи отказ, WIN инвестира в даден финалист като последен инвеститор, след като (почти) целият рунд е събран. Това дава допълнителна гаранция за парите на акционерите. Подобни права са изключение на пазара и обикновено се предоставят на топ фондовете в света. WIN инвеститорите получават тези права благодарение на международното влияние на Webit и успеха на Founders Games.

Благодарение на Webit, акционерите на WIN получават:

  1. Най-добра пазарна оценка на компанията, направена от професионален VC инвеститор.
  2. Едни и същи финансови условия за WIN като тези на водещия инвеститор.
  3. Право WIN да инвестира едва когато рундът е почти затворен, т.е. водещите (lead) и follow on инвеститорите вече са обявили своето финансиране.

Горният процес значително защитава интересите на инвеститорите в WIN и премахва на 100% елемента на субективност при инвестиция в дадена компания.

Бордът на WIN и акционерите не са изложени на риска от субективна оценка на компаниите. Напротив въпреки малките си инвестиционни билети, след като Бордът завърши своето инвестиционно проучване има право да инвестира при най-добрите условия, договорени от най-големите професионални инвеститори в рунда.