Обща информация


Webit Investment Network (BSE: WIN) е публично листвана компания на пазара BEAM на Българската фондова борса, създадена за придобиване на дялове от финалистите на Founders Games

WIN инвестира само в доказани млади бизнеси с глобален потенциал, с продажби на международни пазари,  с много добър екип, избрани от над 300 професионални инвеститори в рамките на FoundersGames.org и наградени на Гранд Финалите в Давос. Стандартно търсената минимална възвръщаемост при WIN инвестиция е 5 до 10 пъти

WIN има специално право (Right Of First Refusal) от Webit да инвестира в глобални компании след вторият им инвестиционен рунд. В този стадий на развитие, компаниите обикновено търсят между $3 и $50 милиона “умни пари” от мултимилиони инвестиционни фондове, които могат да им помогнат да растат. Именно в тези ранни стадии се акумулират и най-големите печалби, които правят индустрията на рисковия капитал асет клас с най-добро представяне.