За инвеститори (LPs) във фондове за рисков капитал

С WIN вие инвестирате рано, в глобални, селектирани от стотици професионални инвеститори стартъпи,
а парите ви не са заключени за 10 години и няма минимална сума за инвестиция като във фонд.

Важно:

При инвестиции във фонд за рисков капитал има три основни правила:

  1. Минималната сума за инвестиция е обикновено от 100 000 до над милион лева.
  2. Инвестираните средства са заключени за поне 10 години.
  3. Парите се инвестират в локално или най-много регионално портфолио от компании.

В края на инвестиционния период от 10 + 2 години, вие получавате обратно вашите средства и евентуалната печалба. Ако искате глобално портфолио, минималната инвестиция може да варира от няколко милиона до десетки милиони лева.


5 причини да закупите акции в WIN:

  1. Инвестицията ви в WIN не е заключена и можете да я продадете по всяко време.
  2. Няма минимален размер за инвестиция.
  3. Всяка успешна инвестиция и последваща продажба се отразява в отчетите на WIN, като 90% от печалбата се разпределя като дивидент.
  4. WIN не рециклира средствата на акционерите, а ги връща като дивидент.
  5. Като акционер в WIN, колкото по-рано закупите акции, толкова по-голяма е експозицията ви към цялото портфолио на компанията.

Преимуществата на модела на WIN:

Следващите две графики показват ясно преимуществата на модела на WIN в сравнение с традиционния модел за инвестиране във фонд за рисков капитал.

INVESTMENT
GROWTH/HARVEST
EXTENSION
До тази точка, инвеститорите нямат никаква ликвидност на парите си. В тази точка инвеститорите получават обратно парите си с печалба (ако фондът е успешен) - на десетата до дванадесетата години след инвестицията си.
INVESTMENT
GROWTH/HARVEST
EXTENSION
Във всеки момент инвеститорите на WIN могат да потърсят ликвидност на част от парите си или цялата си инвестиция. В тези точки инвеститорите получават 90% от печалбата от всеки екзит (ако има такъв) като дивидент.