За инвеститори на БФБ

Не чакайте световните компании да излязат на борсата.
Инвестирайте в тяхното начало чрез WIN и получете финансовата награда за това.

Важно

WIN инвестира със стандартен инвестиционен хоризонт от 4 до 8 години, като през този период нашият екип активно подпомага компаниите в растежа им, участва в поне два или три инвестиционни рунда и оценява всяка инвестиция с потенциал за възвращаемост на средствата от минимум 3 до 5 пъти.


Увеличение на приходите с 104,3% за 1 година

За изминалата година, консолидираните приходи на компаниите в нашето портфолио се увеличиха с 104,3%, като нараснаха с над 50 милиона лева до общо 103,5 милиона лева.


Фокус върху дивидентите

Съгласно правилата за допускане до търговия на БФБ, WIN се ангажира да разпределя 90% от годишната си печалба като дивидент. Това означава, че при настъпването на ключови събития, като изкупуване на дяловете на предходните инвеститори, продажба на компанията или нейно листване на борсата, инвеститорите на WIN ще получат дивидент в най-кратък срок след следващия одитиран отчет.


Растящо портфолио

С разширяването на портфолиото на WIN, рискът за инвеститорите намалява.

При едно от най-успешните публични предлагания на BEAM пазара на БФБ на 06.06.2022 г., WIN привлече над 14,4 милиона лева инвестиционен интерес, като предлагането беше презаписано 2,43 пъти. По време на предлагането компанията нямаше нито една инвестиция в портфолиото си. Днес можете да видите нашето портфолио от бързо растящи компании тук.


Диверсификация на риска

Компаниите, в които WIN инвестира, са бързо растящи, с реализирани приходи и поне два успешни инвестиционни рунда. Те са избрани измежду хиляди международни участници в Founders Games на Webit, представляващи различни региони и индустрии. Това значително намалява риска за портфолиото на WIN и повишава шансовете за успех. Дори ако някоя от компаниите в портфолиото се сблъска с непредвидени предизвикателства, заради специфики на региона или индустрията, в която оперира останалите компании ще продължат да работят успешно, защото са от други региони/континенти и индустрии.


Достъп до едни от най-добрите компании в етап на растеж

WIN предоставя уникална възможност за инвеститорите на БФБ да инвестират в световно портфолио от едни от най-бързо развиващите се компании, които са избрани от над 300 от най-опитните инвеститори в света на рисковия капитал. Това дава на инвеститорите на WIN значително по-голям шанс за възвращаемост и печалба.


Примери от портфолиото на WIN

CH4 Global
CH4 Global: Компания с адресируем пазар от над 75 милиарда щатски долара годишно. Произвежда хранителна добавка за говеда, която намалява емисиите на метан с до 90% и увеличава продуктивността на мляко и месо с 10%-15%. Потенциален ръст от 100х. Вижте повече за компанията тук.
BeeHero
BeeHero: Лидер в прецизната полинация с над 200 000 управлявани кошера и приходи от над 44 милиона долара за 2023 г. Пазарът включва над 100 милиона кошера, с потенциал за растеж над 100 пъти. Вижте повече за компанията тук.

Колко други компании във вашето портфолио предоставят всички тези възможности в една акция – BSE: WIN?