Защо акции от WIN


АКЦИЯТА НА WIN НЕ Е ЗА ВСЕКИ!

WIN демократизира инвестициите в глобални, бързо растящи компании, които са внимателно селектирани от стотици професионални инвеститори.

WIN прави възможно за всеки инвеститор на БФБ да придобие собственост в тях на ранен етап и да бъде на правилното място в "хранителната верига" преди техните потенциални IPO.

Акцията WIN е подходяща за дългосрочни инвеститори, които са наясно с инвестиционната стратегия на WN, очакванията за 4-8 години инвестиционен период и 5 до 10 пъти възвращаемост на инвестицията.