Инвестиция в най-добрите


Как се подбират компаниите, в които инвестира WIN

Правото за инвестиции в компаниите от рундове post seed, A и B, WIN има благодарение на ексклузивно си партньорство с Webit. През последните 15 години Webit организира Founders Games – една от най-престижните световни програми и състезания за компании в етап на растеж *. Всяка година хиляди компании от над 150 държави кандидатстват, за да станат финалисти на Founders Games на Гранд Финала в Давос по време на икономическия форум. Вижте, финалистите, в които WIN инвестира до сега.

Ето как протича подборът:

1. Първи кръг: Алгоритъм на Webit, усъвършенстван от 2009 г., селектира едва 1000, които да продължат към следващия кръг въз основа на следните критерии:

  • Силен екип с подходящи умения.
  • Продукт или услуга с доказани продажби и приходи.
  • Поне два успешни инвестиционни рунда.

2. Втори кръг: Около 1000 компании са оценявани от експерти на професионални инвестиционни фондове по 6 ясно дефинирани критерия, с оценка от 1 до 10 за всеки. Финалната оценка е средна претеглена от мнението на 6-10 инвеститора. 150-200 от компаниите с най-високи оценки продължават към следващия кръг.

Критерии за оценка

Критериите, по които се оцяняват компаниите през 5 рунда, включват:

1. Impact factor

Какво влияние би имал успехът на компанията върху постигането на една или повече от 17-те SDG (Цели за Устойчиво Развитие)

2. Uniqness of the idea

до колко идеята е уникална и представлява интелектуална собственост (IP)

3. Team Capacity

Има ли екипът нужният опит, образование, успешни предишни проекти и капацитет, за да осъществи целите на компанията за настоящия и близките бъдещи етапи от развитието и.

4. Business model, Scalability and Market Adoption

Пазарна реализация (приходи), потенциал за растеж, колко време отнема на пазара да разбере и приеме продукта/услугата), маркетингов подход и успешни истории, бизнес модел и бизнес развитие, ръст на приходите.

5. Funding & Finances

Наличие на финанси и "runway", ясно планиране на нужните такива за постигане на планираното развитие на продукта/услугата, екип, маркетинг, ръст и адаптация. Проверка на изпълнението и използването на финансите от предходни инвестиционни рундове.

6. Leadership and Personal qualities of the team

Лидерски умения на основателите и управленския екип; Харизма и '"likability" на основателите; Мисия и цели, в това число наличие на потенциал за компанията да модел за подражание за други основатели, които да работят за постигане на SDGs (Целите за Устойчиво Развитие).


3. Трети кръг: Около 150-200 компании преминават през виртуални интервюта или срещи на живо с водещи топ инвеститори в съответния сегмент/индустрия на компанията.. Оценките са на база предишните критерии, но с личен контакт с основателите и само 50-60 компании (с най-високи оценки) продължават напред.

4. Полуфинали: Около 50-60 компании, преминават през нови интервюта и селекция от едни от най-успешните световни инвеститори. Само 10-12 компании продължават към финалите.

5. Гранд финали в Давос: Гранд финалите събират най-големите глобални инвеститори, за да изберат и обявят победителите. Гранд Финалите са едно от най-популярните събития сред глобалната Давос общност. 

Вижте какво казва за селекцията лидерът на Mercer  - най-големия инвестиционен консултант в световен мащаб, с над 16,4 трилиона долара активи под консултиране и над 420 милиарда долара активи под управление. 

Рич Нюзъм, Изпълнителен директор, инвестиции и главен глобален инвестиционен стратег за Mercer

Програмата Founders Games продължава около 8 месеца, през които компаниите преминават през 5 кръга на оценка от над 300 професионални инвеститора от цял свят. От хиляди кандидати, само между 5 и 12 достигат до финалите на Founders Games – едно от най-престижните състезания в света. (средно само 0,1% от всички кандидати успяват да достигнат до ежегодните финали в Давос).

WIN, благодарение на Webit, получава правото да инвестира във финалистите с инвестиционен хоризонт от 4-8 години и цел възвръщаемост от 5 до 10 пъти. Макар и да инвестира малки суми, WIN има същите права като водещия инвеститор в рунда, благодарение на специални условия от Webit**.

След Гранд Финала компаниите преминават още два етапа преди финална инвестиция от WIN:

  • Съвет на Инвеститорите: Инвеститорите на WIN гласуват дали да се инвестира в конкретната компания.
  • Борд на Директорите: Бордът на WIN взема окончателното решение за инвестицията и размера ѝ.

Условията за инвестиция се определят от водещия инвеститор, който обикновено финансира 40-60% от рунда. Останалите инвеститори се присъединяват при същите или по-лоши условия. Благодарение на договореностите с Webit, WIN получава същите права като водещия инвеститор**, дори при по-малки инвестиции, което е уникално на пазара.

______

* Една компания се определя в етап “растеж” след като вече има не само някаква идея, а реално реализиран продукт или услуга, които се продават успешно на един или няколко пазара. Обикновено тази компания вече е осъществила няколко инвестиционни рунда (поне 2 успешни) и има доверието на досегашните си инвеститори. 

** Макар, че обикновено е най-малкия инвеститор в рунда WIN има специалните права от Webit, които са абсолютно същите условия като тези, които има водещия инвеститор,. Така акционерите в WIN не само, че получават право да инвестират в потенциално едни от най-добрите компании в света в етап растеж, в които не биха получили сами такава възможност, но и парите им имат същата покупателна сила, като тази на най-големия и важен инвеститор. Ако трябва да дадем пример от ежедневието, то това би било еквивалентно да няма разлика в цените на едро и дребно на пазара. С други думи цената на кг домати на борсата да е същата като цената на същите домати в магазин. Няма такава възможност на пазара! Но WIN постига тези условия  благодарения на световния бранд и доверието, което основателите и инвеститорите имат в Webit и очакванията им, че световната Webit общност ще спомогне успеха на компанията, в която инвестираме.

Ето какво споделя един от основателите, които са били на финалите в Давос за добавената стойност от Founders Games и Webit.

Ади Бейтлер, Съосновател и главен изпълнителен директор, Nilus