За бизнес ангели

WIN ви дава право да сте сред първите инвеститори във стартъпи,
но с много по-малък риск, диверсифицирано портфолио
и без минимална сума за инвестиция.

Важно

Първият инвестиционен етап, в който бизнес ангели участват, е често наричан “Трите F” (Friends, Family, and Fools - Приятели, Семейство и Глупаци). В този етап процентът на фалит на компаниите е до 98%. В следващия етап, при участието на фондове за ранно инвестиране, рискът се “понижава” до 90%-95%.

За успешни инвестиции, бизнес ангелите трябва да инвестират в множество компании (10-20) и да очакват оцеляване на около 5% от тях. В идеалния случай, инвеститорът трябва да участва и в последващи рундове за тези оцелели компании. Възвращаемостта може да достигне от 10 до 100 пъти, но рискът остава много висок.


Инвестиране в стартъпи без 98% риск

Благодарение на договорите с Webit и Founders Games, WIN инвестира в компании от 3-ти до 5-ти инвестиционен рунд (post-seed до Series A/B), като може да участва в тези рундове без да носи големите рискове на предходните рундове. Така WIN намалява инвестиционния риск в сравнение с бизнес ангелите, като запазва потенциала за възвращаемост от 2-3 до 20 (и повече) пъти.


Без да губите тръпката от директната инвестиция в стартъп

WIN е създал специален „Съвет на Инвеститорите“, в който всеки акционер може да участва и да гласува относно инвестициите. Това ви позволява да изпитате тръпката от вашия избор на инвестиции, но с много по-малък риск и по-голям шанс за успех.

Ако имате интерес да инвестирате, свържете се с нас на .