Новини

Premium.bg: WIN създава възможности за всички и променя правилата на играта – убеден е инициаторът на този смел и иновативен проект

WIN създава възможности за всички и променя правилата на играта – убеден е инициаторът на този смел и иновативен проект

Уебит Инвестмънт Нетуърк (WIN) е българска компания, която планира своето първично публично предлагане на БФБ на 6 юни 2022 г., в момент в който световните борси и индекси отчитат огромни спадове . С помощта на инвестиционен посредник Karoll ще бъде пласирана емисия от до 5 588 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми и обикновени акции с първоначална цена 1,05 лв./акция, за набиране на нов инвестиционен капитал от 5,867,400.00 лв.

Източник: Premium.bg