Новини

: Удължаване на срока за гласуване на Съвета на Инвеститорите на WIN с 24 часа

Удължаване на срока за гласуване на Съвета на Инвеститорите на WIN с 24 часа

Към 9:30 часа на 25 юни 2022 все още не е достигнат необходимия кворум за вземане на валидно решение. Предвид този факт и правилата за работа на Съвета на Инвеститорите,

ОБЯВЯВАМЕ
че периодът на гласуване се удължава до 9:30 ч. на 26.06.2022 г.

Всеки инвеститор, който се е регистрирал и не е упражнил правотото си на глас, може да го направи на адрес: https://webit.network/glasuvane.php

София, 25.06.2022 г.,
Петър Димитров Нейчев
Председател на Съвета на инвеститорите,
„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД