Новини

: Извънредно Общо събрание на акционерите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД

10 Октомври

Извънредно Общо събрание на акционерите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД

С решение на Съвета на директорите на Дружеството от 29.08.2022 год., Ви уведомяваме, че на 10.10.2022 , от 11 ч. ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД в Импресаменте - Арт хотел – София на адрес гр. София, ул. Винсент Ван Гог 5.

Във връзка с поетите ангажименти от страна на д-р Пламен Русев преди изключително успешното IPO на WIN тази година, на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите (ИОС) наред с останалите точки ще бъдат подложени за гласуване следните по-добри условия за акционерите на WIN:

  • Мениджмънта на WIN ще има право на carry само ако целия привлечен капитал е вече върнат към инвеститорите било то под формата на дивидент или при условие, че борсовата цена на 1 акция е равна или по-висока от средно-претеглената емисионна цена от всички издадени акции.
  • Таксата управление която WIN плаща на Webit Management, която до сега се изчиляваше по формулата 2,5% от оценката на портфолиото на WIN ще се промени и ще се изчислява по формула 2.5% от привлечения капитал.
  • Формулата за изчисление на ликвидационен дял от WIN към мениджмънта също се променя в полза на акционерите, като се добавя условие за връщане на целия привлечен капитал и чак след това изплащане на 20% ликвидационен дял към мениджмънта.

Вече са известни и първите 100 компании, които са избрани да преминат към втори кръг (от общо 5 кръга) на най-голямото състезание за бързо растящи компании в света.

Детайли и информация за дневния ред можете да прочетете в поканата по-долу:

Документ
Официална покана (PDF) Изтегли
Приложение към поканата (PDF) Изтегли