Новини

: Webit Investment Network (BSE: WIN) подписа SAFE за $500'000 (903'000 лв) инвестиция в световния лидер за прецизно опрашване - BeeHero

23 май 2024

Webit Investment Network (BSE: WIN) подписа SAFE за $500'000 (903'000 лв) инвестиция в световния лидер за прецизно опрашване - BeeHero


„Ако пчелата изчезне от повърхността на Земята, на човека ще му останат не повече от четири години живот“ – Алберт Айнщайн.

Късно снощи в Ню Йорк, Webit Investment Network (BSE: WIN) обяви, че е подписан SAFE договор, за придобиване на дялове в компанията със седалище в САЩ и с център за иновации и развитие в Израел - BeeHero. Тази поредна (шеста) инвестиция е възможна само поради факта, че Webit притежава ексклузивно право за първи отказ от инвестиция (ROFR) във всички топ световни компании, които са били сред финалистите на елитната глобална програма Founders Games, каквато беше и BeeHero, обявена официално на Гранд церемония в Давос по време на Икономическия Форум през януари 2024.

С тази поредна инвестиция, портфолиото на WIN нарастна до 6 компании за по-малко от две години след изключително успешното и над 2,4 пъти презаписано първично публично предлагане на Webit Investment Network на Бийм пазара на БФБ през юни 2022.

Сред останалите компании  от портфолиото и са:

  • VUZ (Дубай)
  • Elephant in a Box (САЩ)
  • CH4 Global (САЩ)
  • iSchool (Ирландия)
  • inHeart (Франция).

Така портфолиото става изключително добре балансирано и разпределено, както териториално в Европа, САЩ и Близкия изток, така и в едни от най-бързо растящите индустрии в света - храна, земеделие, образование, здравеопазване, обзавеждане и с видим акцент върху изкуствения интелект и устойчиво развитие и импакт. Колкото повече расте портфолиото, толкова повече се оптимизира риска и се повишава възможността от генериране на успех в срокове, стандартни за индустрията на рисковия капитал от 5 до 7+ години.

BeeHero предоставя SaaS услуга за гарантиране на глобалното продоволствие чрез спасяване на пчелите, защото 75% от хранителните култури зависят от опрашването от пчелите.

Компанията е основана през 2017, като за последните три години бележи ръст в приходите от над 270% всяка година. През 2023 приходите и от абонаменти надминаха 44 милиона щатски долара.

С централен офис в Калифорния и R&D в Тел Авив, компанията има 60 служители и към днешна дата е привлякла общо $64 милиона долара финансиране от едни от най-влиятелните инвеститори в областта на земеделието и храните. Сред тях са инвестиционния фонд за земеделие и храни на така наречената “най-сигурна банка в света” с над 1,5 трилиона лева активи - RoboBank, General Mills, Convent capital, Cibus Capital на ADM Capital, в който BlackRock притежава над 8% (на база публична информация), Upwest Labs, Plug and Play и много други. BeeHero печели грантове и от Israel Innovation Authority, EU Horizon 2020, Двустранната Израело-Американска фондация за Изследвания и Развитие - BIRD и други.

След подписания късно вчера в САЩ договор от д-р Пламен Русев, в качеството му на управител на Webit Management, изпълнителен член на борда на Webit Investment Network АД, инвеститорите в WIN се нареждат като инвеститори, наред с всички вече споменати по-горе световни лидери и именити инвеститори в BeeHero. Договорът беше подписан след като борда на директорите на WIN  в състав:  Webit Management, представляван от д-р Пламен Русев, Ивайло Славов, Петър Нейчев и Георги Христов оторизираха Webit Management да направи инвестиция от 500 000 (петстотин хиляди) щатски долара в компанията и след като beeHero премина успешно и гласуването на Съвета на Инвеститорите на WIN, включващ всички собственици на акции с право на глас в компанията.


Повече  информация за BeeHero:

BeeHero предоставя на фермерите решение за максимизиране на опрашването, осигурявайки безпрецедентна прозрачност на активността на пчелите. Опрашването на повечето култури зависи от пчелите, които обаче страдат от все по-висока смъртност напоследък. BeeHero адресира този проблем чрез инсталиране на сензори в кошерите и полетата, които събират аудио и биологични данни и използват AI (изкуствен интелект) и ML анализи, за да предоставят важна информация на пчеларите и фермерите, подобрявайки добивите и здравето на пчелите. Това дава възможност на фермерите да наблюдават ефективността на опрашването на своите полета. За пчеларите BeeHero предлага информация за състоянието на кошерите им и здравето на пчелите, което помага за поддържането на силни колонии. BeeHero управлява над 200 000 кошера и е най-големият доставчик на прецизно опрашване в света.

Решаване на проблеми:

Глобалното земеделие става все по-зависимо от опрашители в момент, когато пчелите страдат от висока смъртност, намаляващо здраве и производителност. Съществува нарастващ дефицит на опрашване по света, водещ до субоптимални добиви и увеличение на цените на услугите за опрашване. Преди BeeHero нямаше метод за мониторинг на активността на пчелите, нито данни, на които фермерите да базират управлението на опрашването. Опрашването е основният ограничаващ фактор за увеличаване на добивите на много култури в момент, когато търсенето е по-високо от всякога. BeeHero успешно демонстрира, че прецизното опрашване може да играе ключова роля за осигуряване на устойчиво глобално продоволствие чрез предоставяне на базирано на Изкуствен Интелект и големи данни решение вместо текущия ад-хок подход.

Бизнес модел:

Основният източник на приходи на BeeHero е 'Прецизно опрашване като услуга' (PPaaS), което е абонаментен модел за фермери. В този модел BeeHero инсталира собствени сензори в градини и полета, които събират данни за активността на пчелите, метеорологичните условия и други фактори, влияещи на опрашването. Тези данни се анализират с помощта на алгоритми за машинно обучение, предоставяйки на фермерите практически насоки, включително препоръки за оптимално управление на културите, прогнози за добивите и информация за общото здраве на екосистемата. Този модел позволява на фермерите да оптимизират добивите си, да подобрят качеството на културите и да намалят риска от загуба на реколта поради недостатъчно опрашване. Фермерите плащат такса за услугата на база два показателя - броя акри за опрашване и предпочитания брой пчели.

Постижения:

За по-малко от 5 години, BeeHero се превърна в най-големия доставчик на прецизно опрашване в света, управляващ над 200 000 кошера на 5 континента. Започвайки с опрашването на бадеми в САЩ, през 2023 г. BeeHero се разшири към други култури като боровинки, боровинки и ябълки, и влезе на австралийския пазар за бадеми. Освен сензори в кошерите, BeeHero сега предлага и система за сензори на полето, която е най-ценна за семена и специални култури. В следващите години BeeHero се надява да въведе допълнителни бизнес приложения: различни премиум решения за пчелари като застраховка и работен капитал; и решения за хеджиране на ценовия риск за стоки, опрашвани от пчели, базирани на безпрецедентния обхват на данните на BeeHero, съставени от 10 милиона сигнали, записвани ежедневно.

Сред наградите на BeeHero са тези на CNBC - топ 50 световни създатели на иновационни идеи (CNBC top 50 Disruptors) за 2023, топ 13 най-иновативни израелски стартъпи за 2022, топ 3 най-бързо растяща израелска компания на GLOBES, наградата на New York Times за 2022 за технология за създаване на по-добър свят (Good Tech Awards) и много други. Global Cleantech Group нарежда BeeHero сред стоте най-влиятелни компании в света на импакт технологиите.


За Webit Investment Network AD (BSE: WIN):

Webit Investment Network - WIN (www.webit.network) е публично регистрирана компания, която демократизира достъпа до инвестиции в бързо развиващи се компании и възможности за печалби съизмерими с тези на големите фондове за рисков капитал. Това е възможно благодарение на правото на първи отказ, което WIN притежава от Webit за всяка компания, която достигне до финалистичния статус в световната водеща програма за бързо развиващи се компании и състезание - Founders Games (www.FoundersGames.org).

Така за първи път индивидуалните инвеститори получават възможността да инвестират средства в т. наречените пост-сийд / А и Б инвестициони рундове (с пъти по-нисък риск от първите рундове за бизнес ангели) на някои от най-бързо растящите компании в света. Тази възможност досега беше запазена само за  някои от най-утвърдените венчър капитал фирми в света и то само ако са поемали рискове и са инвестирали в ранните етапи или ако правят  многомилионна  инвестиция като водещ инвеститор в този  рунд. За първи път в историята индивидуалните инвеститори получават такова право и възможност да придобиват дялове в такива апетитни и бързо растящи компании отговарящи на размера на акциите им в WIN, но дори и това да е само 1 акция.