Новини

: Решение на Съвета на директорите

08 февруари 2023

Решение на Съвета на директорите

Днес, 08.02.2023 г. на заседанието на Съвета на директорите на Дружеството бе прието решение за:

  1. Изменение на Правилата за работата на Съвета на инвеститорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД с корекции по чл.7 ал. 1, чл.7 ал. 3 и чл.7 ал. 6,.
  2. Упълномощаване на изпълнителния директор - Уебит Мениджмънт ЕООД, ЕИК 206835190, чрез представителя си Пламен Симеонов Русев, да отправи предложение за свикване на Съвета на инвеститорите за одобрение на промените по т. 1 по-горе, както и гласуване съгласно правилата с негативен вот компаниите от зимния сезон на Founders Games.

Информация за направените промени можете да намерите в прикачените документи по-долу:

Документ
Решение на СД от 08.02.2023 (PDF) Изтегли
Правила за работа на Съвета на инвеститорите от 08.02.2023 (PDF) Изтегли