Новини

: Резултат от гласуване на Съвета на Инвеститорите на Уебит Инвестмънт Нетуърк (BSE:WIN) от 06.03.2024

07 март 2024

Резултат от гласуване на Съвета на Инвеститорите на Уебит Инвестмънт Нетуърк (BSE:WIN) от 06.03.2024

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ ЕАД,

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,
В края на удължения срок за гласуване до 18:30 на 6 март 2024 (надлежно обявен и удължен поради липса на кворум в първия период до 9:30 часа на 5 март 2024), не беше достигнат необходимия кворум за вземане на валидно решение от Съвета на Инвеститорите.

Общ брой подадени гласове (акции): 595’768
Общ брой акции с право на глас: 5’588’002
Минимален брой гласували (акции) с постигане на кворум: 2'794'002

Резултат: липса на кворум

Предвид този факт и на база правилата за работа на Съвета на Инвеститорите,
ОБЯВЯВАМЕ
че след спазване на съответните процедури по окончателно проучване, анализ и вземане на инвестиционно решение, съветът на директорите на WIN ще има свободата да направи инвестиция от името на WIN във всяка една от 12те компании, които достигнаха до финалите в Давос през януари 2024. Бордът на Директорите, ще отчете в процесът на вземане на решение и заявеното мнение от гласувалите акционери в рамките на този съвет на инвеститорите.

София, 07.03.2024 г.,
Петър Димитров Нейчев
Председател на Съвета на инвеститорите,
„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД