Регистрация

Съвет на Инвеститорите на 4ти март 2024

В рамките на предстоящия съвет на инвеститорите ще бъдат предложени за негативен вот 12 компании, събрали най-висок резултат след 3 рунд на "Игрите за Предприемачи" от колективната интелигентност на международното жури, които можете да разгледате по-долу.

Гласуването ще се проведе от 9:30 ч. на 4.03. 2024 г., до 9:30 ч. на 5.03. 2024 г.

Всеки инвеститор, съгласно Правила за работата на Съвета на инвеститорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД („Правилата“) има толкова гласове, колкото е броя на притежаваните акции от WIN умножени по броя кандидати (в случая 12).

Всеки член на СИ с гласовете си, гласува НЕГАТИВНО и срещу компания/компании, които не харесва и не иска WIN да инвестира в нея.

Компании

Austria

SaaS

Post Seed
France

FinTech

Post Seed
Portugal

Ecommerce

Post Seed
France

Health

Post Seed
Spain

FinTech

Round A
United States

CleanTech

Round A
Denmark

CleanTech

Round A
Germany

CleanTech

Round A
Argentina

Food

Round A
Indonesia

FinTech

Round B
Israel

Food

Round B
Germany

Energy

Seed