Чрез обединяване на стотици инвеститори от цял свят и техния бизнес интерес, WIN се превръща в световнатата мрежа от инвеститори, които подпомагат създаването на следващите Google, Amazon, Apple, Tesla, SpaceX.

Съвместната работа с глобален бранд като Webit води и до още по успешното налагане на Founders Games в съзнанието на всеки основател на компания по света като най-доброто и желано място за представяне и намиране на финансиране.

От своя страна това не само означава магнит за таланти, но и увеличаване на вероятността бъдещите трилионни компании да бъдат подпомогнати в своето начало именно от WIN и нашите акционери.

Водещи инвеститори от цял свят участват и оценяват поредица от рундове (5) хиляди кандидатстващи компании и избират под 100 от тях, които получават право да се представят на живо пред публика и жури от инвеститори в рамките на Webit събитие.

Преди финалите Съветът на Инвеститорите на WIN също гласува и избира сред 15 компании сочени за полу-финалисти, кои да отпаднат и да не достигнат до финалите на Founders Games в даден сезон. Игрите за Предприемачи се провеждат 2 пъти в годината - в два отделни сезона (пролет/лято и есен/зима).

Съгласно условията на Founders Games, участващите компании не плащат нищо през целия процес. Всички разходи, в т.ч за организиране на конкурса, предоставяне на безплатни изложбени (физически или виртуални) щандове, срещи с инвеститори, представяне на сцената и много други директни и индиректни разходи се поемат изцяло от Webit без условия за плащане от страна на стартиращите компании.

Условие за участие за всяка компания е правото на Webit или посочена от Webit структура да получи алокация в специален “bridge round” или в първия предстоящ инвестиционен рунд.

Компаниите, които са били избирани сред финалистите до сега са доказано успешни във времето. Ето пример за финалистите от предходните две издания през 2019 и 2020. Финалистите от 2021 не са включени в индекса, защото са минали само няколко месеца от Игрите и няма достатъчно събития свързани с рундове, оценки и привличане на нов капитал.


Founders Games stats: 2019-2020
Startup Domain Funding before Webit Total Funding after Webit
Wefarm Food / agriculture $9,7M Grant + Seed $34.2M Series A Pitch video Source
TestCard Health $2.5M $30M Pitch video Source
Sonavi Labs Health $1.8M Seed $4.5M Pitch video Source
Mediktor Health $3M Series A $15.8M Venture Round Pitch video Source
Medixine Health $3.2M Seed $7.3M Equity Crowdfunding Pitch video Source
Elemeno Health Health $4M Seed $7M Pitch video Source
Keyless Cyber Security $2.5M Pre Seed $9.5M Seed Round Pitch video Source
Lightyear Transport / Energy $28M Series A $110M Venture Round Pitch video Source
UAT (United Aircraft Technologies) Transport/aviation $530K Pre Seed $1.9M Seed Pitch video Source
Bloom Biorenewables Green energy $2.5M Seed €3.9M Seed Pitch video Source

Както е видно за период от 2 години, селектираните компании на Founders Games са увеличили повече от четири пъти размера на получените инвестиции и са увеличили драматично оценките си. Това от гледна точка на инвеститорите означава само едно - възвращаемост на инвестицията и печалби. Всъщност всички тези компании тепърва ще растат много повече!