Новини

: 39.18% от капитала е регистриран за гласуване в първия Съвет на Инвеститорите на WIN

24 юни 2022

39.18% от капитала е регистриран за гласуване в първия Съвет на Инвеститорите на WIN

Днес във връзка с покана от 9 юни 2022 г. от 9:30 часа (до 9:30 часа на 25 юни) се провежда първия в историята на WIN Съвет на Инвеститорите.

Подобен орган е иновация и с него WIN прави така, че дава глас на своите акционери в избора им на това къде да не бъдат инвестирани парите им.

Всички собственици на акции в WIN имаха 14 дни да се регистрират и да се запознаят със списък от 19 компании с най-големи шансове да попаднат сред полу-финалистите и финалистите на пъривя сезон на Founders Games през 2022.

Акционерите имат възможността да гласуват кои от тях да отпаднат от полуфиналите, като така участват и влияят пряко избора на финалистите.

Всеки член на Съвета на инвеститорите може да упражни правото си на глас в рамките на 24 часа, считано от 9:30 ч. на 24.06.2022 г.

Съветът на инвеститорите може да вземе валидно решение, ако в гласуването участват членове на Съвета на инвеститорите, притежаващи повече от 33% от общия брой права на глас, предоставени по обикновените акции на Дружеството в обращение. В случай че до 9:30 ч. на 25.06.2022 г., не е достигнат необходимият кворум, за да бъде взето валидно решение на Съвета на инвеститорите, периодът на гласуване се удължава до 9:30 ч. на 26.06.2022 г.

Метод на гласуване и формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в гласуването.

Съветът на инвеститорите се провежда чрез гласуване по електронен път.

Правото да вземат участие в гласуването се упражнява от притежателите на обикновени акции на Дружеството, вписани като такива в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 7 (седем) дни преди началото на гласуването – 17.06.2022 г.

Всеки член на Съвета на инвеститорите има право на глас, което е равно на притежаваните от него обикновени акции на Дружеството, умножени по броя на въпросите, поставени за гласуване от Съвета на инвеститорите.

Дата, на която се определя резултата от гласуването;

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на интернет страницата на Дружеството https://webit.network/ и на адрес http://www.x3news.com/, в срок до 10 (десет) работни дни от изтичане на периода за гласуване, т.е до 8.07.2022 г. При необходимост този срок може да бъде удължен.

За да бъде изключено дадено дружество от кръга допустими инвестиции на Дружеството, то следва да събере повече от 33% от негативния вот по правата на глас, участващи в гласуването.