Новини

: Удължаване на срока за гласуване на Съвета на Инвеститорите на WIN с 24 часа

06 март 2024

Удължаване на срока за гласуване на Съвета на Инвеститорите на WIN с 24 часа

Към 9:30 часа на 5 март 2024 все още не е достигнат необходимия кворум за вземане на валидно решение. Предвид този факт и правилата за работа на Съвета на Инвеститорите,

ОБЯВЯВАМЕ
че периодът на гласуване се удължава и е активен от 18:30 ч. на 05.03.2024 г. до 18:30 ч. на 06.03.2024 г.

Всеки инвеститор, който се е регистрирал и не е упражнил правото си на глас, може да го направи на адрес: https://webit.network/glasuvane.php
Всеки инвеститор, който не се е регистрирал следва първо да го направи на адрес: https://webit.network/registracia.php

София, 05.03.2024 г.,
Петър Димитров Нейчев
Председател на Съвета на инвеститорите,
„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД